Bộ ảo thuật Polka Dots Tube AT011

tube-change

Polka Dots Tube là một sản phẩm ảo thuật tuyệt vời, nó vô cùng phù hợp khi bạn biểu diễn trên sân khấu và kết hợp cùng các đạo cụ ảo thuật khác. ATG lấy ra 2 chiếc khăn và đưa vào trong chiếc ống, ATG cho khán giả xem ống không có gì, sau đó hóa phép cho những dấu chấm bi ở bên ngoài biến mất và lập tức bay vào trong 2 chiếc khăn.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *