Bộ bài ảo thuật NOC V3S Gaff AT005

noc-v3s-gaff-deck-black-1
Nhóm chúng tôi đã dành nhiều tháng và tháng trên một dự án bí mật và bây giờ chúng tôi tự hào giới thiệu lần đầu tiên sàn NOC Gaff. Đúng, chúng tôi đã thích nghi 54 của gaffs yêu thích của chúng tôi với thiết kế màu đen NOC để bạn có thể bắt đầu thực hiện một số các hiệu ứng mà bạn đã chỉ được mơ về cho đến bây giờ.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *