màn ảo thuật hay

Bóc mẽ màn ảo thuật đi trên mặt nước và lơ lửng trên không

150526aothuat01-9a848 Những sợi dây này được nối với một cần cẩu cực dài, giúp nâng ảo thuật gia lên cao một cách dễ dàng mà không ai biết. Sau đó, khi muốn xuống, nhà ảo thuật sẽ ra hiệu để chiếc cần cẩu hạ độ cao, giúp ông tiếp đất an toàn Cùng tìm hiểu những